Nieuwegein

Evenementen geven plezier en vermaak maar bieden ook een bijdrage om specifieke beleidsdoelstellingen te bereiken zoals bijvoorbeeld ten behoeve van een overall beleid StadsMarketing Nieuwegein. Als EvenementenCoördinator vervulde ik tot februari 2013 bij gemeentelijke evenementen de functie van Projectleider c.q. voorzitter van het dan geformeerde Projectteam met daarnaast de regie over de gemeentelijke ondersteuning van lokale organisatoren van evenementen.

Er was daarnaast een Programmateam Stadsplein. Binnen dit team fungeerden vertegenwoordigers van de gebruikers van het nieuwe Stadshuis en het nieuwe De Kom. Zij stemden met elkaar bestaande evenementen/activiteiten af, zochten aansluiting bij elkaars evenementen/activiteiten en organiseerden daar waar gewenst en mogelijk gezamenlijke evenementen/activiteiten. Binnen dit team werd de functie van projectleider/voorzitter vervuld. Een voorbeeld hiervan was de "Openingsfeesten nieuwe Stadshuis" op 23/24 maart 2012 waarvoor een speciaal Projecteam was geformeerd.

 

Voorbeelden van gemeentelijke activiteiten in de functie van projectleider

* Eneco Tour 
*Giro d'Italia
*Ladies Tour
*WK Voetbal
*CityBeach
*Nieuwegein Bruist
* Eerste Paal evenement start bouw nieuwe stadshuis / binnenstad
Openingsfeesten nieuwe stadshuis