Toerisme & Recreatie

 

 


Nieuwegein

 


Als Beleidsadviseur "Toerisme & Recreatie" van de gemeente Nieuwegein nam ik het initiatief om de verschillende Nieuwegeinse mogelijkheden om "uit te gaan"​ te ontsluiten en hierop de aandacht te vestigen. Dit uit oogpunt van maatschappelijk en economisch belang.

Hierbij vormden de identiteitskenmerken van de stad (historie, water, groen, binnenstad/centraal) de logische basis voor een verdere ontwikkeling en uitwerking en dat binnen het concept "Nieuwegein ... en zó dichtbij"​. Hierbij lag de focus op de eigen inwoners omdat bij hen zelf nog onvoldoende bekend is wat de eigen stad zoal te bieden heeft om "fijn om uit gegaan"​ en dat "zo dichtbij"​. Het stimuleren dus van "dagtoerisme voor eigen inwoners"​. En enthousiaste inwoners worden dan vanzelf "ambassadeurs"​ wat zal leiden tot "toerisme van buitenaf"​. De rol van de gemeente ligt bij dit alles vooral in de sfeer van informeren, stimuleren, prikkelen, aanjagen, meedenken, ondersteunen bij praktische vragen, faciliteren, bijeenbrengen van partijen en zo ook sparringpartner te zijn.

In dit kader werden o.a. de volgende plannen ontwikkeld c.q. initiatieven genomen in samenwerking met verschillende organisaties en personen.

* Platform Toerisme & Recreatie (toerisme & recreatie is immers een "gemeenschaps"​ verantwoordelijkheid en niet alleen een "gemeente"​ verantwoordelijkheid)
* www.uitinnieuwegein.nl met facebookpagina (niet meer beschikbaar)
* Toeristische Informatie Punten
* In het kader van de herontwikkeling van de forten en Park Oudegein 
* (meer) Wandel-, fiets- en vaartochten, routes en arrangementen
* Toeristische Overstap Plaatsen
* Stadscamping  en camperlocatie
* Aanlegsteiger aan de Lek
* De introductie en ontwikkeling van een eigen Stadsbier Zevenstar
* (meer) Bed & Breakfastlocaties
* In de sfeer van media (naast de website en Facebookpagina "Uit In Nieuwegein") o.a. 
gedichtenbundel Groeten uit Nieuwegein van Ton de Gruijter, lokale informatieborden,  magazine, regionale recreatiekrant, Havengids (watertoerisme),
RTL4 TV-clip "Hier Moet Je Zijn"​; zie onderstaand.
* Ook werden stappen gezet op het gebied van "Citymarketing"​ en "Stadspromotie". 

 

Kijk ook eens hier naar mijn website Verrassend Nieuwegein en hier naar het initiatief van het huis-aan-huis Stadsmagazine InNieuwegein. 

Daarnaast werden ook nog andere werkzaamheden voor de gemeente verricht waaronder de functie van EvenementenCoördinator met ook daarbij al aspecten in de sfeer van "Toerisme & Recreatie" zoals de organisatie van de Eneco Tour, Giro dÍtalia (zie onderstaand), Nieuwegein Bruist, WK Voetbal e.d. Wijk bij Duurstede


In Wijk bij Duurstede was ik in 2015 Projectleider "Kerst bij Duurstede". In het kader van het Kerstevent ontwikkelde ik 3 clips ... Promotieclip en een Impressieclip.
In 2020 was ik lid van de "Werkgroep Kerst bij Duurstede 2020" en verzorgde ik o.a. de speciale Facebookpagina en maakte ook daarvoor een clip.

Ook was ik in 2015 initiatiefnemer van het evenement Wijn bij Duurstede. Zie onderstaande reportage.

Daarnaast ontwikkelde ik een website met de titel Wijkenaren.

 

Advies/ondersteuning nodig op dit terrein? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende verkenning.

 

Nieuwegein

Wijk bij Duurstede