Het Nieuwegein Fonds (NGF) is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie, die gratis steun geeft aan initiatieven, projecten en organisaties met maatschappelijk belang. Bestuur en adviseurs brengen op vrijwillige basis (dus gratis) hun expertise in. 

Men adviseert op het brede gebied van onderwijs & educatie, kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu en welzijn & gezondheidszorg en denkt mee over:
besturen en aansturen van verenigingen en stichtingen
organiseren van evenementen en activiteiten 
uitvoeren van buurtinitiatieven


In het voorjaar 2016 werd het fonds door mij opgericht en was ook de eerste voorzitter. Kijk eens hier 
naar de officiële opening.


Bron en meer informatie
Website / Facebook