Sociaal/Cultureel Ondernemen

 

 

 

Van september 2006 t/m oktober 2013 had ik mijn Adviesbureau "Social in Business BV" op het gebied van sociaal/cultureel ondernemen. 

 

Met Sociaal/Cultureel Ondernemen wordt het streven aangeduid van organisaties, ondernemingen en individuen die zich inzetten voor het realiseren van duurzame maatschappelijke/culturele projecten, activiteiten en verbeteringen gericht op het welzijn van "people" en "planet" op het gebied van zorg, sport & recreatie, kunst & cultuur, onderwijs & educatie, natuur & milieu en ontwikkelingssamenwerking en dit willen doen op een financieel duurzame manier.

Nederland kent een breed maatschappelijk/cultureel middenveld van dit soort initiatieven zoals stichtingen en verenigingen bv.  goede doelen.

Met hun activiteiten willen ze met passie en enthousiasme bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke/culturele projecten en activiteiten dan wel bijdragen aan het oplossen van vraagstukken op deze terreinen en hierbij aantoonbaar "het verschil" maken om zo te komen tot een betere, eerlijke en meer duurzame wereld.

Daarnaast zien we dat een groeiend aantal non-profits gebruik maak van de "markt" en ook dat bedrijven maatschappelijke/culturele doelstellingen aan hun onderneming verbinden (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Sociale/culturele ondernemers genereren eigen inkomsten (zelffinanciering) om zo bijvoorbeeld de afhankelijkheid van grillige geldstromen zoals subsidies en "geefgeld" (donaties) te beperken. Daarbij zijn ze bereid zich specifieke competenties eigen te maken, om risico's te nemen en meetbare doelen te benoemen om ook zo te kunnen volgen of men op de goede weg is.

Men beoogt dus een duurzaam en aantoonbaar maatschappelijk/ cultureel rendement op met een duurzame financiering.

Duurzaamheid van maatschappelijk/cultureel rendement wil zeggen dat de positieve effecten van activiteiten en projecten ook na langere tijd nog aanwezig zijn.

 

Binnen mijn Adviesbureau communiceerde ik het volgende ...

 

Social in Business BV is een Adviesbureau op het gebied van Sociaal en Cultureel Ondernemen en steunde organisaties, ondernemingen en individuen met een maatschappelijk/ideëel/cultureel doel. Het bureau communiceerde het volgende ...

"Wij helpen organisaties, ondernemingen en individuen bij het realiseren van duurzame maatschappelijke/culturele verbeteringen en activiteiten gericht op het welzijn van "people" en "planet" op het gebied van zorg, sport & recreatie, kunst & cultuur, onderwijs & educatie, natuur & milieu en die dit willen doen op een financieel duurzame manier in het kader van "sociaal/cultureel ondernemerschap".

Graag willen wij u helpen bij vragen als bijvoorbeeld:
- Hoe kunnen we duidelijker aangeven waar onze organisatie voor staat en welk maatschappelijk/cultureel verschil we aantoonbaar willen maken?
- We beseffen dat we alleen succesvol kunnen zijn als we goed weten wie onze doelgroep is c.q. belanghebbenden zijn. Hoe brengen we deze in kaart?
- We realiseren ons dat specifieke competenties nodig zijn, maar welke zijn dit dan en hoe maken we ons deze eigen?
- Wij willen op een zo'n meest financieel duurzame manier ons gewenste maatschappelijke/culturele rendement halen. Daarbij willen we onafhankelijker zijn van bv. grillige geldstromen als subsidies en donaties. Hoe doen we dat?
- Wij erkennen dat het meten van de beoogde resultaten belangrijk is om vooral sturing te geven aan de activiteiten en daarmee ook willen weten of we op de goede weg zijn. Hoe zetten we dit op?
- We hebben moeite om onze ambities en doelen te communiceren en te "vermarkten". Met welke instrumenten kunnen we dit verbeteren?"

 

Vooral werden initiatieven genomen op het gebied van zelf actief, marketing & media,  zelffinanciering en fondsenwerving

(informatie op mijn website Fairworld)

 

Kijk eens ook naar een aantal praktische initiatieven ...
* Adviseur Stichting Behoud Oorlogsherinneringen
* Op het gebied van muziek
en voormalig voorzitter Bigband De Zendmasters 
* Oprichter en eerste voorzitter Nieuwegein Fonds