Opzet/verantwoording

Deze website is een particulier en vrijwilligers  initiatief zonder winstoogmerk vanuit liefhebberij en passie voor de genoemde activiteiten en initiatieven . Met de ontwikkeling ervan is er zo zorgvuldig mogelijk omgegaan met de redactie, foto's en illustraties en werd gebruik gemaakt van zowel eigen als die op het internet te vinden is zoals op "openbare bronnen" waaronder bv. Wikipedia, Pixabay en YouTube. En natuurlijk werden de bronnen genoemd als deze bekend zijn waarbij steeds de uiterste best wordt gedaan om deze te achterhalen. Mocht je onverhoopt bezwaar hebben tegen overname van teksten en/of foto's/illustraties en/of aanpassingen wensen, laat dat dan beslist weten zodat meteen na overleg met jou actie zal worden genomen.

Eric Denneman /  06-53214450 / Mailadres