Sport


In de sportsfeer werden verschillende activiteiten ontwikkeld en werd ondersteuning en advies gegeven zowel in dienstverband als vanuit het eigen bureau SportCompanions BV zoals: 

* Marketing & Communicatie voor de Koninklijke Gymnastiek Unie, Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond en Nationaal Instituut voor de Sportgezondheidszorg
* Sponsoring & fondsenwerving waaronder voor expedities voor astmapatiënten en hartpatiënten
* Ledenwerving voor o.a. de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS)
* Interim-directie voor de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond en Karate
 Do Bond Nederland
* Evenementen voor o.a. NOC*NSFgemeente Nieuwegein 
en de Special Olympics
* Congressen o.a. voor de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) 
en het Nederlands Handbal Verbond (Wereld Handbal Congres)
* Projecten voor o.a. gemeente Nieuwegein zoals Projectleider Nieuwegein Beweegt en NOC*NSF (Nationale Sportweek
Daarnaast werden activiteiten verricht in de sfeer van (waaronder sportmagazines) voor uitgeverijen. 


Belangstelling in ondersteuning bij een van deze onderwerpen? Laat dit dan weten voor een vrijblijvende verkenning.